PENGEMBANGAN JABATAN PERTANIAN

1. Definisi

Pengembangan Pertanian adalah proses pendidikan tidak formal dalam konteks pemindahan teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik untuk membantu petani menolong diri mereka sendiri bagi meningkatkan kemampuan untuk mencapai kemajuan sosio ekonomi yang lebih baik.

2. KONSEP

Konsep pengembangan adalah pendidikan pembangunan.

3. TUJUAN PENGEMBANGAN

Untuk menghasilkan perubahan kepada individu yang dapat memeberi kepuasan serta mencapai objektif masyarakat yang lebih besar.

4. ELEMAN SASARAN PENGEMBANGAN

Proses perlaksanaan program atau aktiviti pengambangan melibatkan beberapa aspek penting seperti berikut:

a) Sumber Teknologi

b)Pemindahan Teknologi

c) Penyampaian Maklumat

d) Pengurusan Ladang

e) Pengembangan Pemasaran

f) Pemantauan

g) Impak Pengembangan

h) Maklum Balas Pelanggan

5. TUMPUAN SISTEM PENGEMBANGAN

a) Amalan Pertanian Baik

b) Amalan Pengilangan Baik

c) Kualiti& Keselamatan Makanan

d) Pemasaran Pertanian

e) Automasi & Mekanisasi Ladang