PENYAKIT HAWAR BULIR BAKTERIA

PENGENALAN Penyakit Hawar Bulir Bakteria ataupun nama saintifiknya Bakterial Pinacle Blight (BPB). Patogen bawaan Burkholderia glumae merebak melalui bawaan benih. Bagi Patogen Burkholderia gladioli pula pathogen bawaan benih dan juga bawaan tanah. SUHU OPTIMA JANGKITAN Suhu optima jangkitan adalah 30-40 darjah selsius