RESIDU RACUN PEROSAK

  1. APAKAH ITU RESIDU RACUN PEROSAK?

Residu racun perosak yang mungkin tertinggal dalam tanaman makanan akibat penggunaan racun untuk mengawal pelbagai perosak tanaman.

2. BAGAIMANA RASIDU RACUN PEROSAK DALAM DIKAWAL?

Hanya boleh dikawal melalui penetapan HAD MAKSIMA RESIDU (MRL) racun perosak.

MRL = MAXIMUM RESIDUE LIMIT

a. Nilai maksimum residu racun perosak yang dibenarkan yang terdapat dalam tanaman

b. Dinyata dalam unit mg/kg

c. Penetapan saintifik berdasarkan data kajian residu yang dijalankan keatas tanaman

d. Spesifik untuk setiap kombinasi racun perosak dan tanaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *