KEPADATAN TANAMAN

DEFINISI: Bilangan kepadatan sebenar kepada unit keluasan tanah. Keluasan tanah boleh menggunakan ukuran ekar, ha , relong atau meter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *