PENGENALAN RACUN PEROSAK

Definisi berdasarkan Akta Racun Makhluk Perosak 1974 – Adalah apa-apa bahan yang mengandungi suatu perawis aktif atau apa-apa persediaan, campuran atau benda yang mengandungi mana-mana satu perawis aktif atau lebih sebagai satu daripada juzuknya. Definisi Perawis Aktif – Sebagaimana yang disenaraikan dalam jaduan Pertama, Akta Racun Makhluk Perosak 1974, yang mempunyai sifat-sifat racun makhluk perosak […]

SUMBER KEKAYAAN BARU/ SUMBER REZEKI BARU

Sumber kekayaan baru merangkumi pelbagai jenis tanaman, perikanan termasuk penternakan. Dalam konteks sumber kekayaan baru pertanian, terdapat 5 tanaman utama termasuk dalam saluran tersebut. antaranya adalah tanaman kelapa, nanas, jagung bijian, napier dan tanaman durian. Perubahan pentadbiran kerajaan pada tahun 2018 sekaligus menukar tajuk utama skim tersebut. Dahulunya skim tersebut bernama Sumber Kekayaan Baru(SKB) kininya […]